Yhtistyksen algupanendu

Karjalan Kielen Koin roindupäivy on 22.7.2012 Vieljärven kluubal. Ol'ga Gokkoevan kučuttuh kerähmöh tuli hyvin paikale kyläläzii, kuduat ruvettih kannattamah KKK idejua da piätettih ruveta ruadamah. Lopukse kerähmörahvas käydih kaččomas tulijua kodii da sovittih enzimäzes subotniekas.

Toine roindupäivy on viijes suboniekku 26.10.2012. Silloin piätettih perustua yhtistys kannattamah Karjalan Kielen Kodii da haldivoiččemah käytändöllizii da hallindollizii dieloloi. Silloi sežo vallittih halličus yhtistyksele. Karjalan kielen kodi yhtistys on registriiruittu 6.3.2013.

Yhtistyksen siännöt da dokumentat

https://karjalankielenkodi.net/yhtistys/index.html#koindoku

Halličus

Vuozikerähmös kevätkuus 2022 halličukseh vallittih: Popovan Lúbov Ivanovnua (paginanvedäi),
Barminan Nina Petrovnua, Antonovan Natalja Nikolajevnua, Vasiljevan Ol ́ga Mihailovnua, Zaharovan Anna Nikolajevnua, Ognevan Ol ́ga Valerjevnua da Jegorovan Ivan Vasiljevičua.

Kui voi tulla yhtistyksen jäzeneksi? 

Yhtistyksen jäzeneksi voi tulla kirjuttamal pakičuksen yhtistyksen paginanvedäjäle. Lähtie iäreh
yhtistyksespäi voi myös kirjuttamal pakičuksen.

Ruadokerdomukset