Kodi

Koin nostandan piäidei da histourii

Vähembistökieli voi pyzyö hengis da kehittyögi konzu sil paistah ruavos da koin ulgopuolel. Karjalan kielel jälgiajoil rahvas paistah vaiku kois, segi kielenkäyttö vähenöy. Pidi suaha kohtu, kudamas karjalan kieli olis piäkielenny, ruavon da opastandan kielenny, kommunikatsien kielenny koin ulgopuolel

Ezmäzen kerran kerävyimmö pagizemah 22. heinykuudu 2012 Vieljärven kluubah. Reknailimmo kui
suaha oma pertti libo kodi, kudamas voizimmo kehittiä karjalan kieldy. Priäžän piiri andoi käyttöh voinan jälles srojitun vahnan päivykoin. Vieljärven rahvas ruvettih sidä kohendamah subotniekoil. Kodi oligi äijäl happannuh. Piätimmö sen riiččie da nostua uuzi kodi. Rubeimmo keriämäh den ́goi kogo mierol. Ligakuus 2013 luajittih alužimet. Vuvven 2015 allus Kodi jo seizoi levon ual da kahtes pertis oli jo lämmin. Kyläläizet ruvettih pidämäh kursoi kahtes pertis, hos vie ruadoi päččiniekky da toizet spetsialistat. Vuvvennu 2021 saimmo Koin kogonah valmehekse.

Nenga rodih Karjalannkielen kodi, kudamas voi käyttiä karjalan kieldy ruadajes, opastujes, opastajes, nivellysty azujes libo joudaval aijal toizien kel paistes.

Koin ruadopertit

Kois on kaksi kerrostu da 500m2. Kois on kaikenmostu ruaduo, sendäh pertilöin käyttäjii on äijy.
Ezmäzel kerroksel on nelli pertii, tualetat da sobienpezendymašin. Kahtes pertis ruadau kielipezä.
Kaminpertis voi pidie vastavundoi. Suures pertis keitetäh syömizii, pietäh kursoi da on bibliotiekku. Toizel kerroksel on suuri konsertuzualu, teatran sobaperti, tualetat, duušu, ozutteluzualu, suuri perti, kudamas voi pidie kerholoi da 5 gostúpertii.