• Karjalan Kielen Kodi RY:n logo

  Karjalan kielen kodi on Ven’an Karjalas ruadai yhtistys, kudai yhtistäy karjalan kieleh kiinnostunnuzii da on tuvennu karjalazes Vieljärven kyläs ruadajale Karjalan kielen koile. Yhtistyksen tarkoituksennu on ruavol kannattua karjalan kielen säilyttämisty elävänny, nygyaigazennu kommunikaciivälinehenny.

   

  Karjalan kielen koin abuniekat ry on Suomes ruadai yhtistys, kudaman tarkoituksennu on kannattua Karjalan kielen koin ruaduo fiizizesti da hengizesti. Yhtistykset ollah yhtesruavos, jogahine omas ruadoymbäristös, nenga, ku abuniekkoin ruado on ainos sivoksis Karjalan kielen koin ruavos. Tädä sivostu tahtotah ozuttua da merkitägi yhtistyksien vuvven 2022 allus käyttöh otettuloil yhtennägözil logoloil.

   

  Logos on kolme liekkii, kudamat merkitäh kolmie karjalan kielen murrehtu. Logokuvan värit, ruskei, mustu da vihandu, on otettu Akseli Galen-Kallelan 1900-luvun allus valmistetus Karjalan lipus. Liekki mustoittau meile eläväs kieles, kudai ei ole sammunuh, ga tarviččou alallistu huoldu da arvos piendiä. Hyvin palajes liekki tuou ymbäristöh energiedu da hyvinvoindua da leviey kebjiesti. Liekki lämmittäy da lujendau indohimozii aktivistoi, kudamil on ellendysty da avvonažuttu eri kul’tuuroin kohtah.

 • Karjalan kielen kodi on Venäjän Karjalassa toimiva yhdistys, joka yhdistää karjalan kielestä kiinnostuneita ja ylläpitää Vieljärven karjalaiskylässä toimivaa Karjalan kielen kodia. Yhdistyksen tarkoituksena on toiminnallaan tukea karjalan kielen säilyttämistä elävänä, nykyaikaisena kommunikaatiovälineenä.

   

  Karjalan kielen koin abuniekat ry on Suomessa toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea Karjalan kielen kodin toimintaa fyysisesti ja henkisesti. Yhdistykset toimivat yhteistyössä molemmat omassa toimintaympäristössään siten, että abuniekkojen toiminta on aina sidoksissa Karjalan kielen kodin toimintaan. Tätä sidosta halutaan viestittää ja korostaa myös yhdistysten vuoden 2022 alussa
  käyttöön otetuilla yhdennäköisillä logoilla.

   

  Logon kuviona on kolme liekkiä, jotka symboloivat kolmea karjalan kielen murretta. Kuvion värit, punainen, musta ja vihreä nousevat Akseli Galen-Kallelan 1900-luvun alussa suunnittelemasta Karjalan lipusta. Liekki muistuttaa meitä elävästä kielestä, joka ei ole sammunut mutta joka tarvitsee jatkuvaa huoltoa ja vaalimista. Hyvin palaessaan liekki tuo ympäristöönsä energiaa ja hyvinvointia sekä leviää helposti. Liekki lämmittää sekä vahvistaa palavasydämisiä aktivisteja, joilla on ymmärrystä ja avoimuutta eri kulttuureja kohtaan.

1 / 2
 • Kielikylyy Vieljärven lapsile yhtevyksen väil

  Karjalan Kielen Koin kazvatit muututah kezäaigah. Kielipezä ruadau vie kezäkuun loppussah, ildupäivykerhon lapset jo ollah työytyt kezälomal syvyskuussah. Kymmeniene Vieljärven kylän lastu mennyön opastunduvuvven aigah suadih karjalankielisty kielikylyy. Karjalan Kielen...

  Kielikylyy Vieljärven lapsile yhtevyksen väil

  Karjalan Kielen Koin kazvatit muututah kezäaigah. Kielipezä ruadau vie kezäkuun loppussah, ildupäivykerhon lapset jo ollah työytyt kezälomal syvyskuussah. Kymmeniene Vieljärven kylän lastu mennyön opastunduvuvven aigah suadih karjalankielisty kielikylyy. Karjalan Kielen...

1 / 3