Kielipezä

https://vk.com/vieljarvenkielipeza

https://www.facebook.com/groups/kielipez

Kielipezä on avattu keviäl 2017. Antonovan Natoi on pannuh kielipezän alguh Karjalan Sivistysseuran avul. Kielipezä ruadau kui päivykodi, ainavo ero on se, ku lapsien kel paistah kaiken aigua vähembistökielel. Lapset voijah paista hos mil kielel. Kielipezän joukon lapsimiäry pidäy olla pieni, ku lapsienkazvattajil olis aigua paista lapsien kel. Keviäl 2022 kielipezäs on 11 lastu, kolme lapsienkazvattajua da yksi povari.

Kursat

Karjalan kielen kois ruatah kerhot, Kois pietäh konsertoi da kyläläzien vastavundoi.

Nina Barmina pidäy karjalan kielen kursoi lapsile da ruavahile. Lapset opastutah karjalan kielel kirjuttamah da lugemah karjalakse kaksi kerdua nedälis. Ruavahat da Koin ruadajat opastutah kerran nedälis. Nina vedäy kursoi myös loittuopäi.

Randaine-teatru rubei ruadamah jo Karjalan kielen koin nostandan aigah. Teatran vedäi Ivanova Vera yhtes artistoin kel on azunuh äijy spektaklii, kudamii on ozutettu Vieljärvel, muijal Karjalas da Suomes.

Tähkäine-tyttiteatran vedäjänny on Vieljärven školan opastai Jegorovan Julia. Vieljärven lapset yhtes opastajanke valmistetah spektaklii, opastutah tyttilöin luajindah da karjalan kieleh. Tyttiteatru on äijy kerdua ajelluh Petroskoil da suanuh palkindoi tyttiteatrufestivaalilois.

Antonovan Natoi pidäy Naizien tervehys-kerhuo kolme kerdua nedälis. Hyvä nivellys avvuttau pidie tervehytty kunnos.

Nikolajevan Aeksandra pidäy käziruadoloin kursoi. Naizet opastutah kaikenmoizii käziruadoloi –
nieglondas ombelendah.

Kielipezäs lähtenyöt lapset školan jälles tullah Karjalan kielen kodih ildupäivykerhoh. Lapset opastutah kirjuttamah da lugemah karjalan kielel, luadimah käziruadoloi da syömizii.

Karjalan kielen koin hyvyöt: Kois voi pidie omii pruazniekkoi, voit tilata syömizii pruazniekkah libo tuvva omii. Gostii ottau vastah Artemjevan Zinaida. Gostile taričmmo ekskursien, karjalan kielen lyhytkursan, piirualoin pastandukursat (šipainiekat, pyöröit, sulčínat), čuajuu/koufeidu piirualoin kel libo syömizii. Kois on 7 magavosijua, voi olla yödy da pezevyö duušas.